CÔNG TY CỔ PHẦN T9

Trụ sở: Thôn An Sơn 1, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
VPGD: Phố Tây Sơn, TT Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
ĐT: 0243 297 9318 – Emai: t9tgroup@gmail.com